Vragen bekijkenCategorie: dementiewie stelt dementie vast?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wie stelt dementie vast?
4 Antwoorden
OmaHaidyOmaHaidy answered 2 jaar ago
De diagnose dementie wordt gesteld door een neuroloog, psychiater of geriater. Zij zullen een volledig lichamelijk en neurologisch onderzoek uitvoeren, evenals tests om andere oorzaken van de symptomen van de persoon uit te sluiten. Als ze dementie vermoeden, zullen ze de persoon waarschijnlijk doorverwijzen naar een specialist voor verdere evaluatie en diagnose.
OpaLouisOpaLouis answered 2 jaar ago
De persoon met de dementie stelt de diagnose. Dit is een moeilijke vraag om kort en bondig te beantwoorden. De reden is dat dementie kan worden veroorzaakt door veel verschillende ziekten of aandoeningen, die elk een andere benadering van de diagnose vereisen. Bij sommige vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, kan de diagnose worden gesteld door andere mogelijke oorzaken voor de symptomen van de persoon uit te sluiten. Maar voor andere vormen van dementie, zoals Lewy body dementie, is geen definitieve diagnostische test bekend en moet de diagnose worden gesteld door rekening te houden met de medische voorgeschiedenis en de symptomen van de betrokkene. Kortom, de persoon met dementie stelt de diagnose zelf of met de hulp van zijn arts.
OpaPeterOpaPeter answered 2 jaar ago
Dementie wordt vastgesteld door een arts op basis van uw symptomen en medische voorgeschiedenis. Het kan moeilijk zijn een diagnose te stellen omdat de symptomen overlappen met veel andere ziekten. Uw arts zal waarschijnlijk een reeks tests uitvoeren, waaronder een lichamelijk onderzoek, een mentale statustest en laboratoriumtests, om andere aandoeningen uit te sluiten. Als dementie wordt vermoed, kunt u ook worden doorverwezen naar een neuroloog of geriater voor verdere evaluatie.
OpaPeterOpaPeter answered 2 jaar ago
Er zijn veel verschillende soorten dementie, maar de meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer. Iemand met dementie gaat meestal eerst naar de huisarts, die hem vervolgens doorverwijst naar een specialist als hij denkt dat het om dementie gaat. De specialist die de diagnose dementie stelt is meestal een neuroloog, maar het kan ook een geriater of psychiater zijn.