Vragen bekijkenCategorie: ouderdomWat is ouderdoms clausule?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is ouderdomsclausule?
2 Antwoorden
OpaLouisOpaLouis answered 2 jaar ago
Een verouderingsclausule is een juridische term die verwijst naar een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin een of meer van de partijen ermee instemmen om de start van hun prestaties onder het contract uit te stellen tot een bepaalde leeftijd is bereikt. Dit type clausule wordt vaak gebruikt bij contractonderhandelingen tussen acteurs en producenten, omdat het de acteur in staat stelt door te werken zonder zich zorgen te hoeven maken dat hij wordt vervangen door een jongere acteur zodra hij een bepaalde leeftijd bereikt.
OmaSophieOmaSophie answered 2 jaar ago
Verouderingsclausule is een term die in de levensverzekeringsindustrie wordt gebruikt om een uitsluiting in een levensverzekeringspolis te beschrijven die dekking uitsluit voor verliezen die optreden als gevolg van natuurlijke veroudering, inclusief overlijden. Gewoonlijk zal een verzekeringsmaatschappij een verouderingsclausule opnemen in een levensverzekering als zij zich zorgen maakt over iemand die extreem oud wordt. Bijvoorbeeld, als iemand 70 jaar oud is en een dekking van $ 100.000 aanvraagt, kan de verzekeringsmaatschappij een verouderingsclausule opleggen die de dekking voor elk overlijden door natuurlijke oorzaken na de leeftijd van 80 jaar uitsluit. Dit zou de verzekeraar beschermen tegen uitbetaling van een claim voor iemand die op 90-jarige leeftijd door natuurlijke oorzaken overlijdt.