Vragen bekijkenCategorie: ouderdomwhat is ouderdom in english
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
what is ouderdom in english
2 Antwoorden
OmaEvaOmaEva answered 2 jaar ago
Ouderdom is de levensfase na de middelbare leeftijd. Het wordt over het algemeen beschouwd als de laatste levensfase, na de volwassenheid en voorafgaand aan de dood. Definities van ouderdom variëren; over het algemeen wordt het echter beschouwd als een periode waarin mensen niet langer in staat zijn te werken of voor zichzelf te zorgen vanwege hun afnemende gezondheid en/of toenemende kwetsbaarheid.
OmaLiekeOmaLieke answered 2 jaar ago
In het Engels wordt ouderdom over het algemeen beschouwd als de latere jaren van het leven, nadat iemand met pensioen is gegaan en/of de bloei van zijn leven voorbij is. Het kan verwijzen naar een specifiek punt in de tijd (bijv. "op 65-jarige leeftijd") of naar een algemene periode (bijv. "ouderen"). Vaak wordt het gebruikt als eufemisme voor "senior" of "gepensioneerde".