Vragen bekijkenCategorie: dementiewelke dementie zijn er allemaal?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke dementie zijn er allemaal?
3 Antwoorden
OmaTessOmaTess answered 2 jaar ago
Dementie is een groep ziekten die een geleidelijke verslechtering van het geheugen, het denkvermogen en het redeneervermogen veroorzaken. De eerste symptomen kunnen zijn: moeite met plannen of organiseren, moeite met het begrijpen van visuele informatie, of een verminderd spraakvermogen. Naarmate de ziekte vordert, kunnen mensen meer verward, gedesoriënteerd en zelfs geagiteerd raken. Dementie kan het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden en kan leiden tot invaliditeit en overlijden. Er zijn veel verschillende vormen van dementie, maar de meest voorkomende zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en dementie met Lewy-lichaampjes. Elk type heeft zijn eigen unieke reeks symptomen en beïnvloedt mensen op verschillende manieren.
OpaPeterOpaPeter answered 2 jaar ago
Er zijn veel verschillende vormen van dementie, maar ze hebben allemaal één gemeenschappelijk kenmerk - een progressieve achteruitgang van de cognitieve functie. Dit kan zich uiten in geheugenverlies, moeite met denken of problemen oplossen, beoordelingsstoornissen, of veranderingen in stemming of gedrag. Dementie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder leeftijdsgebonden veranderingen in de hersenen, hoofdtrauma, beroerte, de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Het belangrijkste om te onthouden is dat dementie geen normaal onderdeel van het ouder worden is - het is een ernstige ziekte die behandeling en steun vereist.
OmaLiekeOmaLieke answered 2 jaar ago
Dementie is een groep van neurologische aandoeningen die een achteruitgang van de geestelijke vermogens veroorzaken. De meeste vormen van dementie hebben gevolgen voor het geheugen, het denkvermogen en de gedragsvaardigheden. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en komt in ongeveer 60-80% van de gevallen voor. Andere vormen van dementie zijn vasculaire dementie, Lewy body dementie, frontotemporale lobaire degeneratie (FTLD) en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD).