Vragen bekijkenCategorie: dementiewelke dementie is erfelijk?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke dementie is erfelijk?
2 Antwoorden
OpaKeesOpaKees answered 2 jaar ago
De meeste gevallen van dementie zijn niet erfelijk. Een klein percentage van de gevallen wordt echter veroorzaakt door genetische mutaties die van ouders op kinderen worden overgedragen. De meest voorkomende vorm van erfelijke dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van erfelijke dementie zijn frontotemporale kwabdegeneratie, de ziekte van Huntington en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Als u een familiegeschiedenis hebt van een van deze ziekten, is het belangrijk om met uw arts te praten over het laten testen op de genetische mutatie die deze ziekten veroorzaakt.
OpaMarcelOpaMarcel answered 2 jaar ago
De meest voorkomende vorm van dementie die erfelijk is, is de ziekte van Alzheimer. Ongeveer 5 procent van de gevallen van de ziekte van Alzheimer is te wijten aan een erfelijke genmutatie. Er zijn ook een aantal andere soorten dementie die in de familie kunnen worden doorgegeven, waaronder frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Als u vreest dat u of een geliefde een vorm van dementie heeft die in de familie wordt doorgegeven, is het belangrijk om met een arts over deze mogelijkheid te praten en u te laten onderzoeken.