Vragen bekijkenCategorie: bejaardenwat zijn senioren?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat zijn senioren?
4 Antwoorden
OmaLiekeOmaLieke answered 2 jaar ago
Senioren worden over het algemeen gedefinieerd als mensen ouder dan 65 jaar. Er zijn echter verschillende soorten senioren. Er zijn mensen die nog heel actief zijn en volop van het leven genieten. En er zijn mensen die minder actief zijn en meer hulp nodig hebben bij hun dagelijkse activiteiten. Uiteindelijk hangt het echt af van de individuele omstandigheden en levensstijlkeuzes van de persoon.
OmaSaarOmaSaar answered 2 jaar ago
Senioren zijn mensen die geacht worden een hoge leeftijd te hebben. In de VS is de grens voor de definitie van een senior meestal 65 jaar, maar dit verschilt van land tot land. In Japan bijvoorbeeld worden senioren beschouwd als mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Definities van "senior" kunnen ook variëren op basis van factoren als levensverwachting en gemiddelde leeftijd bij pensionering.
OmaSandraOmaSandra answered 2 jaar ago
Senioren worden over het algemeen beschouwd als mensen die ouder zijn dan 60 jaar. Dit kan variëren afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, omdat de definitie van "senior" kan verschillen. In sommige landen worden senioren bijvoorbeeld beschouwd als mensen die ouder zijn dan 65 of 70 jaar.
OmaRoosOmaRoos answered 2 jaar ago
Senioren zijn mensen die geacht worden een leeftijd te hebben bereikt waarop zij niet meer kunnen werken of een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Zij ontvangen gewoonlijk uitkeringen van de overheid, zoals sociale zekerheid, om hen te helpen in hun levensonderhoud te voorzien.