Vragen bekijkenCategorie: overigwat is een moedervlek?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is een moedervlek?
2 Antwoorden
OpaFrankOpaFrank answered 2 jaar ago
Een mol is een meeteenheid. Het is het aantal deeltjes in een bepaalde stof die evenveel atomen, moleculen of ionen bevatten als er atomen zijn in 12 gram zuivere koolstof-12. Met andere woorden, één mol is het getal van Avogadro (6,022140857 × 1023), het aantal deeltjes in een gram moleculair gewicht van een zuivere stof.
OpaJohnOpaJohn answered 2 jaar ago
Een mol is een meeteenheid in de scheikunde. Het is de hoeveelheid van een stof die evenveel elementaire deeltjes bevat als er atomen zijn in 12 gram zuivere koolstof-12.