Vragen bekijkenCategorie: ouderdomwat is absolute ouderdom?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is absolute ouderdom?
4 Antwoorden
OmaEileenOmaEileen answered 2 jaar ago
Absolute leeftijd verwijst naar het aantal jaren dat een bepaald voorwerp of een bepaalde gebeurtenis bestaat. Het wordt meestal afgezet tegen de relatieve leeftijd, die aangeeft hoe oud iets is in vergelijking met iets anders. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat uw hond twee jaar oud is, maar zijn absolute leeftijd zou twee jaar zijn, zelfs als hij vergeleken met u slechts een dag oud was.
OmaWendyOmaWendy answered 2 jaar ago
Absolute leeftijd is het aantal jaren dat verstreken is sinds een gebeurtenis plaatsvond. Het wordt ook wel "echte leeftijd" of "chronologische leeftijd" genoemd.
OmaLotteOmaLotte answered 2 jaar ago
Absolute leeftijd is het aantal jaren dat een levend wezen heeft geleefd. Het wordt gemeten in chronologische tijd, vanaf 1 seconde na conceptie.
OmaSaarOmaSaar answered 2 jaar ago
De absolute leeftijd is een maat voor de tijd die verstreken is sinds een voorwerp of gebeurtenis plaatsvond. Het wordt gemeten in jaren, maanden, dagen, uren, minuten en seconden. De absolute leeftijd van de aarde is bijvoorbeeld 4,543 miljard jaar.