Vragen bekijkenCategorie: ouderdomwat betekent ouderdom?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat betekent ouderdom?
2 Antwoorden
OmaSandraOmaSandra answered 2 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat "ouderdom" voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen. Voor sommigen betekent ouderdom dat je in de 70 of 80 bent. Voor anderen kan het verwijzen naar het moment in het leven waarop iemand fysiek en/of cognitief begint af te takelen. En voor weer anderen wordt ouderdom geassocieerd met een bepaald niveau van emotionele volwassenheid of wijsheid. Uiteindelijk gaat het erom hoe elk individu ouderdom en de daarmee samenhangende begrippen veroudering en levensduur definieert. Als je je gelukkig, gezond en voldaan voelt, ongeacht je chronologische leeftijd, dan word je volgens die definitie als "oud" beschouwd.
OpaMarcOpaMarc answered 2 jaar ago
Ouderdom is een periode in het leven waarin het lichaam begint af te breken en minder efficiënt begint te functioneren. Cellen delen zich minder vaak, genezingsprocessen vertragen en het risico op ziekten neemt toe. Bovendien verliezen veel mensen bij het ouder worden hun gehoor, zicht en reukvermogen.