Vragen bekijkenCategorie: pensioenwaarom stijgt het pensioenleeftijd?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom stijgt het pensioenleeftijd?
2 Antwoorden
OpaPaulOpaPaul answered 2 jaar ago
De pensioenleeftijd stijgt omdat mensen langer leven. Omdat de levensverwachting blijft stijgen, is het zinvol de pensioenleeftijd te verhogen, zodat mensen langer van hun pensioen kunnen genieten. Dit zal ook helpen om de druk op de sociale zekerheid en andere overheidsprogramma's die pensioenuitkeringen verstrekken, te verlichten.
OpaAlfredOpaAlfred answered 2 jaar ago
Er zijn een paar redenen voor de stijgende pensioenleeftijd. De eerste is dat mensen langer leven dan vroeger, en de sociale zekerheid is niet ontworpen om gepensioneerden zo lang als mensen nu leven van uitkeringen te voorzien. De tweede reden is dat het steeds duurder wordt om de kosten van pensionering te dekken, en de sociale zekerheid brengt niet genoeg geld binnen om alle kosten te dekken. Dus zijn beleidsmakers gedwongen om te overwegen de pensioenleeftijd te verhogen om het systeem solvabel te houden. Uiteindelijk is het aan elk individu hoe lang hij of zij wil werken (of niet werken), maar het is belangrijk om te onthouden dat de sociale zekerheid niet alleen een pensioenfonds is - het voorziet ook in invaliditeits- en nabestaandenuitkeringen.