Vragen bekijkenCategorie: dementiewaar valt dementie onder?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar valt dementie onder?
2 Antwoorden
OmaLiekeOmaLieke answered 2 jaar ago
Dementie is een term die wordt gebruikt om een groep symptomen te beschrijven die worden veroorzaakt door veranderingen in de hersenen. Deze veranderingen kunnen het vermogen van een persoon om te denken, te onthouden en te communiceren aantasten. Dementie kan ook de emotionele toestand en het gedrag van een persoon beïnvloeden. Dementie is geen specifieke ziekte. Het is een overkoepelende term die verschillende hersenaandoeningen beschrijft, waaronder de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Elk van deze ziekten veroorzaakt verschillende symptomen en vereist verschillende behandelingen.
OmaLotteOmaLotte answered 2 jaar ago
Dementie is een algemene term voor de achteruitgang van cognitieve vermogens als gevolg van ziekte of letsel. Dementie kan worden veroorzaakt door veel verschillende aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, de ziekte van Lewy body, en frontotemporale dementie. Dementie kan leiden tot problemen met het geheugen, de taal, het denken en het beoordelingsvermogen. Mensen met dementie kunnen problemen hebben met alledaagse activiteiten zoals boodschappen doen of rekeningen betalen. Zij kunnen ook veranderingen in stemming en gedrag vertonen. Dementie is geen normaal onderdeel van het ouder worden. Het is belangrijk dat u naar een arts gaat als u of iemand die u kent symptomen van dementie heeft. Er is niet één test die de diagnose dementie kan stellen.