Vragen bekijkenCategorie: dementieis ouderdomsdementie erfelijk?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is ouderdomsdementie erfelijk?
3 Antwoorden
OmaSandraOmaSandra answered 2 jaar ago
Er zijn aanwijzingen dat ouderdomsdementie erfelijk kan zijn. Uit een studie van eeneiige en twee-eiige tweelingen bleek bijvoorbeeld dat als een tweeling de ziekte van Alzheimer kreeg, de andere tweeling 50% kans had om de ziekte ook te krijgen. Dit suggereert dat de ziekte van Alzheimer een genetische component kan hebben. Het is echter belangrijk op te merken dat niet iedereen die een familielid met Alzheimer heeft, zelf de ziekte zal krijgen. Er zijn waarschijnlijk veel andere factoren betrokken bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, waaronder keuzes in levensstijl en blootstelling aan het milieu.
OpaLouisOpaLouis answered 2 jaar ago
Er zijn aanwijzingen dat ouderdomsdementie erfelijk kan zijn. Uit een studie van tweelingen bleek bijvoorbeeld dat als één tweeling dementie kreeg, de andere 70% kans had om ook dementie te krijgen. Er zijn echter veel andere factoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van dementie, dus het is moeilijk om met zekerheid te zeggen in hoeverre erfelijkheid een rol speelt.
OmaPetraOmaPetra answered 2 jaar ago
Er zijn aanwijzingen dat ouderdomsdementie erfelijk kan zijn. De genetica van de ziekte van Alzheimer is echter nog niet goed begrepen, en het is nog niet duidelijk in hoeverre erfelijkheid een rol speelt bij het ontstaan van deze ziekte. Sommige onderzoeken wijzen erop dat genen een rol kunnen spelen bij het verhogen van het risico op de ziekte van Alzheimer, maar ook levensstijl en omgevingsfactoren kunnen van belang zijn. Studies hebben aangetoond dat mensen met een familiegeschiedenis van Alzheimer meer kans hebben om de ziekte zelf te ontwikkelen, maar het erven van het gen betekent niet noodzakelijk dat iemand de ziekte ook zal krijgen.