Vragen bekijkenCategorie: mantelzorgis mantelzorg ook een discipline binnen de zorg?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is mantelzorg ook een discipline binnen de zorg?
1 Antwoorden
OpaPeterOpaPeter answered 2 jaar ago
Informele zorg is onbetaalde zorg die familie en vrienden verlenen aan dierbaren die door ziekte, handicap of kwetsbaarheid niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van het zorgstelsel, en is naar schatting goed voor ongeveer 80% van alle langdurige zorg in de Verenigde Staten. Informele zorg wordt echter niet beschouwd als een discipline binnen de gezondheidszorg, omdat deze buiten het traditionele zorgstelsel om wordt verleend.