Vragen bekijkenCategorie: mantelzorgis mantelzorg belastbaar?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is mantelzorg belastbaar?
4 Antwoorden
OpaDonaldOpaDonald answered 2 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag omdat de belastingwetgeving van land tot land verschilt. In het algemeen worden inkomsten uit mantelzorg echter niet belast, tenzij ze worden beschouwd als onderdeel van een formele zakelijke overeenkomst. Dit betekent dat als u een familielid of vriend verzorgt zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, de overheid dit waarschijnlijk niet als belastbaar inkomen zal beschouwen. Het is natuurlijk altijd het beste om dit voor de zekerheid na te vragen bij uw plaatselijke belastingdienst.
OmaPetraOmaPetra answered 2 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de belastbaarheid van mantelzorg afhangt van een aantal factoren, waaronder het land waarin u woont, het soort zorg dat wordt verleend, en of er een uitwisseling van geld plaatsvindt. Hier volgt echter een algemeen overzicht van hoe de verschillende jurisdicties informele zorg fiscaal behandelen. In de Verenigde Staten beschouwt de Internal Revenue Service (IRS) informele kinderopvang niet als belastbaar inkomen. Dit komt omdat er geen formele uitwisseling van geld plaatsvindt tussen de verzorger en het gezin dat de diensten ontvangt.
OpaJohnOpaJohn answered 2 jaar ago
Er is geen definitief antwoord, omdat de regels voor belastingheffing op mantelzorg complex zijn en per land verschillen. Over het algemeen wordt mantelzorg in de meeste gevallen echter niet als belastbaar inkomen beschouwd. Er kunnen echter enkele uitzonderingen zijn, afhankelijk van de belastingwetgeving in een bepaald rechtsgebied. In sommige landen moeten mantelzorgers bijvoorbeeld alle voordelen aangeven die zij ontvangen uit het verlenen van zorg (zoals betalingen van de persoon die zorg ontvangt of verzekeringsuitkeringen). Als u niet zeker weet hoe de belasting van mantelzorg in uw specifieke geval van toepassing is, kunt u het beste met een accountant of belastingspecialist in uw regio spreken.
OpaUlrichOpaUlrich answered 2 jaar ago
Nee, het informeel verlenen van mantelzorg aan familie, vrienden of buren wordt in de Verenigde Staten niet beschouwd als belastbaar inkomen. Er kunnen verschillen zijn tussen de lokale of regionale wetten over dit onderwerp, dus u kunt altijd het beste uw belastingadviseur raadplegen als u vragen hebt. Over het algemeen wordt u als zelfstandige beschouwd als u zorgt voor mensen die geen familie van u zijn en niet bij u in huis wonen (bijv. babysitten, gazononderhoud, oppassen op huisdieren). Dit betekent dat u uw inkomsten moet opgeven op een Schedule C en belasting moet betalen voor zelfstandigen (Sociale Zekerheid en Medicare).