Vragen bekijkenCategorie: mantelzorgis mantelzorg aftrekbaar?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is mantelzorg aftrekbaar?
4 Antwoorden
OmaWendyOmaWendy answered 2 jaar ago
Er is geen specifiek antwoord op deze vraag omdat de belastingwetgeving zeer complex is en een aantal bepalingen bevat die van toepassing zouden kunnen zijn op mantelzorg. In het algemeen echter worden de meeste vormen van persoonlijke hulp en zorg beschouwd als belastbaar inkomen voor de zorgverlener. Dit geldt zowel voor thuiszorg als voor respijtzorg buitenshuis. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, zoals zorg voor een kind jonger dan 13 jaar of een echtgenoot of hulpbehoevende die lichamelijk of geestelijk niet in staat is voor zichzelf te zorgen. Maar in de meeste gevallen, als u voor iemand anders zorgt - zelfs als het een naast familielid is - kunt u verwachten dat u belasting betaalt over dat inkomen.
OpaJohnOpaJohn answered 2 jaar ago
Informele zorg is een niet-medische vorm van zorg die wordt gegeven door iemand die niet wordt betaald om zorg te verlenen. Voor belastingdoeleinden wordt het meestal beschouwd als een gift. In sommige gevallen kan de persoon die de zorg verleent echter een belastingaftrek claimen voor de kosten van het verlenen van de zorg. Om voor de belastingaftrek in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De persoon die de zorg ontvangt moet uw ouder, grootouder, echtgenoot of een ander afhankelijk familielid zijn. De persoon die de zorg verleent moet ook bij u thuis wonen en u moet voor meer dan de helft in zijn levensonderhoud voorzien. Bovendien kunt u slechts een aftrek claimen voor maximaal $ 4.000 per jaar aan kosten in verband met de zorg voor die persoon.
OmaAnnaOmaAnna answered 2 jaar ago
Nee, mantelzorg is niet aftrekbaar. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Als u bijvoorbeeld zorgt voor een echtgenoot of een andere hulpbehoevende die niet voor zichzelf kan zorgen, kunnen sommige van uw uitgaven aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over de specifieke regels die op u van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met een accountant of belastingspecialist.
OpaMarcOpaMarc answered 2 jaar ago
Dat hangt af van het soort zorg. Als u thuis zorg verleent aan een familielid of vriend die niet voor zichzelf kan zorgen, wordt die zorg over het algemeen beschouwd als een persoonlijke dienst en is die niet aftrekbaar. Als u echter wordt ingehuurd om dezelfde zorg bij iemand anders thuis te verlenen, kunnen de kosten van die zorg wel aftrekbaar zijn.