Vragen bekijkenCategorie: dementieis dementie erfelijk?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is dementie erfelijk?
3 Antwoorden
OpaPeterOpaPeter answered 2 jaar ago
Hoewel dementie geen specifiek erfelijke ziekte is, wordt het vaak in families doorgegeven. Dit komt doordat veel gevallen van dementie worden veroorzaakt door genetische factoren, en deze genen kunnen van generatie op generatie worden doorgegeven. Bovendien zijn er bepaalde levensgewoonten die iemands risico op dementie kunnen verhogen, en deze gewoonten kunnen ook van generatie op generatie worden doorgegeven. Hoewel dementie dus niet strikt erfelijk is, komt het vaak voor in families door de combinatie van genetische factoren en leefgewoonten.
OpaMarcelOpaMarcel answered 2 jaar ago
Er zijn aanwijzingen dat dementie erfelijk kan zijn. Uit een in 1996 in het tijdschrift JAMA gepubliceerde studie bleek bijvoorbeeld dat mensen met een familiegeschiedenis van de ziekte van Alzheimer meer kans hadden om de ziekte te ontwikkelen dan mensen zonder familiegeschiedenis. Er wordt echter ook aangenomen dat andere factoren, zoals keuzes in levensstijl en blootstelling aan het milieu, een rol spelen bij de ontwikkeling van dementie. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen welke rol genetica speelt bij de ontwikkeling van dementie.
OpaFrankOpaFrank answered 2 jaar ago
Er zijn aanwijzingen dat dementie erfelijk kan zijn. Uit een studie van tweelingen bleek dat als één tweeling dementie had, de andere tweeling 40% kans had om de ziekte te krijgen. Er zijn echter veel andere factoren die kunnen bijdragen tot dementie, dus het is niet helemaal duidelijk hoeveel rol genetica speelt bij deze aandoening.