Vragen bekijkenCategorie: overigis aow een inkomen?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is aow een inkomen?
3 Antwoorden
OmaPetraOmaPetra answered 2 jaar ago
Nee, aow is geen inkomen. Aow staat voor "jaarlijks bedrijfsloon" en is een term die in de bouwsector wordt gebruikt om te verwijzen naar het gemiddelde loon van alle werknemers op een project die per uur worden betaald. Het is een manier om te meten hoeveel geld er aan arbeidskosten wordt besteed.
OpaMarcelOpaMarcel answered 2 jaar ago
Nee, aow is geen inkomen. Aow, of Alternative Minimum Taxable Income, is het bedrag van het inkomen dat onderworpen is aan de alternatieve minimumbelasting. De alternatieve minimumbelasting (AMT) is een belastingstelsel dat werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat belastingbetalers met een hoog inkomen ten minste enige inkomstenbelasting betalen.
OmaIngridOmaIngrid answered 2 jaar ago
Nee, aow is geen inkomen. Aow staat voor "jaarlijks exploitatieoverschot" en is de nettowinst die een bedrijf in de loop van een jaar genereert. Deze winst kan worden uitgekeerd aan de eigenaren van het bedrijf in de vorm van dividend, of kan opnieuw in het bedrijf worden geïnvesteerd om het te helpen groeien.